Hänt sen sist...

Anteckningar från frågestunden

  • ·        Kommunen bör ligga på Trafikverket vad gäller beläggning av vägen. Högt tryck av trafik samt tung trafik.

Svar:  från Trafikverket: V 693, som den heter har förhållandevis hög trafik. Det är faktiskt en av de mer trafikerade grusvägarna i mitt driftområde. Åtminstone i den sydligaste änden.             Efter några kilometer sjunker trafiken drastiskt. Den höga trafiken gör den svår att hålla som grusväg, det blir fort hålor i den i samband med regn. Behovet finns dock på några fler väg sträckor så det är såklart en fråga om prioritering. Jag skickar detta mail vidare till våra planerare så får vi diskutera saken. Med vänliga hälsningarHenrik Håkansson,Trafikverket

 

 

  • ·        Skyltning av kil kommuns och Grums kommuns. Grums kommun finns ingen skyltning.

Svar: Frågan har lyfts i den politiska organisationen när det gäller kommunskyltar på andra håll och kontakter med Trafikverket har tagits. Ni är välkomna att kontakta Trafikverket i frågan även från föreningslivet.

 

 

  • ·        Kommunens ekonomi. Går det bra eller dåligt. Diskussion förs på plats.

Svar: mycket finns att läsa på http://grums.se/kommunpolitik/omkommunen/kommunensekonomi.865.html

Bland annat kan du på ett överskådligt sätt se vart skattepengarna går på skattekollen.se

 

 

  • ·        Avgifter kring tillsyn. Vid avloppsinventering.

Svar:

 

Varför ska jag betala en tillsynsavgift?

En enskild avloppsanläggning är en miljöfarlig verksamhet. Miljöfunktionen är tillsynsmyndighet för de enskilda avloppsanläggningarna som finns i Grums kommun. Vi har därför ett uppdrag och ett ansvar att kontrollera så att alla enskilda avlopp i kommunen lever upp till de reningskrav som finns.

Grums kommun, liksom de flesta andra kommuner, finansierar avloppstillsynen med avgifter. Det innebär att det är den som tillsynen riktas mot som ska betala avgiften, istället för att inventeringen finansieras av skattemedel.

 

Vad kostar det?

Avgiften påverkas dels av den aktuella timtaxan och dels av den tid som läggs ner. Den aktuella timtaxan är i dagsläget 1134 kr/tim. I normalfallet läggs 2-3 timmar/avloppsanläggning.

 

Vad betalar jag för?

Avgiften täcker hela tillsynsarbetet, vilket innebär både förarbeten, inspektionen och efterarbeten. Förarbeten i form av enkätutskick, informationsbrev, kontroll av fastigheten i våra register och granskning av gamla tillstånd. Sedan är det den tiden som själva inspektionen tar samt efterarbete i form av upprättande av ett beslut och övrig administration.

 

Hur kan jag slippa tillsynsavgiften?

Du kan slippa tillsynsavgiften om du har ett bristfälligt avlopp och åtgärdar detta innan vi inspekterar ditt avlopp. Du ska då fylla i och skicka in en tillståndsansökan om att inrätta en ny avloppsanläggning. När du fyller i din tillståndsansökan ska du veta vilken ny avloppsanläggning du ska ha. Ett tips är att ta kontakt med en gräventreprenör eller konsult som kan hjälpa dig med detaljerad rådgivning. Du ska även kontakta oss på miljöfunktionen för att få reda på vilka reningskrav som gäller där just du bor.  

 

Om du inte vet hur din avloppsanläggning ser ut kan du kontakta oss. Vi kan kolla om det finns något tillstånd i våra register samt ge dig tips på hur du kan göra för att själv kontrollera din avloppsanläggning för att få en uppfattning om dess skick.

 

Olika avgifter – vad är vad?

Tillsynsavgift – kostnaden för inventeringen/tillsynen

Tillståndsavgift – kostnaden för prövning av tillstånd och handläggning av anmälan

Miljösanktionsavgift – kostanden du kan få betala om du anlägger ett avlopp utan tillstånd eller ändrar din avloppsanläggning utan anmälan till miljöfunktionen

 

 

 

  • ·        Fritidshuset vid skruvstad. Ser ut att förfalla. Finns det någon plan för den.

Svar: Det finns i nuläget ingen plan för huset enligt fastighetschef Magnus Morin.

 

 

  • ·        Diskussion kring om det satsas med än på Billerud från kommunens sida. Att vara mer fristående från Billerud. Mer fokus på de mindre företagen. Att kommuner är beroende av de stora pappersbruken.

Svar: Vi håller på med ett projekt för att arbeta vidare med de som är underleverantörer till Billerud Korsnäs för att få dem att växa och/eller etablera sig i kommunen. Vidare pågår ett aktivt arbete med att besöka befintliga företag och att stötta personer som vill starta företag förutom det arbete som pågår med att locka hit etableringar.

 

  • ·        Hur många nysvenskar som finns i Grums. Vi vet inte exakt. Svårt att svara på exakt.

Svar: Vi har i dagsläget cirka 69 personer (nyanlända) som har etablering och 191 asylsökande (inkl. ensamkommande barn asyl) i kommunen.

 

Fråga: Hur ser kommunen på föreningslivet. För att hålla liv på i bygden.

Svar: Kommunen arbetar för ett aktivt föreningsliv och ser det som en viktig del för att hålla liv i bygden. Alla har möjlighet att starta en förening och kan därmed söka bidrag från olika organisationer, bl a Grums kommun. Beroende på vilken typ av förening finns olika organisationer som kan vara behjälpliga och stötta föreningsutveckling. Studieförbund, Riksantikvarieämbetet, SISU Idrottsutbildarna Värmland m fl. Har man en specifik fråga så kan man vända sig till Kultur och fritid, Grums kommun.

 

  • ·        Hur många samlingslokaler finns det. Fiber till dessa lokaler. Om det finns något bidrag man kan söka. Korttidshyra. Det finns landsbygdsutvecklingspengar.

Svar: Det finns landsbygdsutvecklingspengar att söka från kommunen. I dagsläget finns inte budget till något mer.

Det skulle kanske kunna vara möjligt att söka pengar från Leader och/eller Allmänna Arvsfonden och deras lokalstöd (http://www.arvsfonden.se/lokalstod)

 

  • ·        Stora bussar för ett fåtalet elever som åker dem. Om det är möjligt att ha mindre och miljövänligare fordon. Det är bland annat obehagligt att möta stora bussar. Stor buss och skoltaxi kör nästan samma rutt. "De jagar varandra".

Svar: Detta har Värmlandstrafik ansvar för och han som svarar för skoltrafiken heter Markus Bergman. Kommunen har framfört detta till Värmlandstrafik.

 

 

 

 Katja Berglund

Chef medborgarkontoret        

21. nov, 2017

0

Senaste kommentarer

02.06 | 20:02

Nej, inget stort arrangemang som åren före pandemin Men vill du se hästarna ...

02.06 | 18:32

Kommer det att vara nåt arrangemang i samband med hästsläpp?

30.04 | 21:22

Tusen tack för en fantastisk dag, med mat, fyrverkeri, dryck, glädje, har...

30.04 | 21:16

Tusen tack för en fantastiskt valborgmässoafton, underbar energi, glädje, skra...